Biuro Usług Komputerowych KOMPLEX - Piotr Żurowiec

test

OCHRONA ARCHIWUM

Obowiązujące obecnie przepisy określają wymagania nałożone przez organa państwowe dotyczące archiwizacji dokumentacji osobowej i płacowej. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. - w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – precyzuje szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia i modernizacji pomieszczeń archiwów zakładowych, w tym pomiaru i rejestracji temperatury oraz wilgotności oraz zabezpieczenia dostępu dla osób uprawnionych.

Oferowane przez naszą firmę rozwiązanie oparte zostało na urządzeniu najwyższej klasy NetData Logger, które umożliwia ciągły pomiar i rejestrację temperatury i wilgotności. Ponadto w oparciu o dodatkowe czujniki umożliwia ciągłą kontrolę innych czynników fizycznych otoczenia oraz bieżące alarmowanie uprawnionych osób o przekroczonych progach alarmowych
Uwzględniając indywidualne potrzeby Klientów oraz istniejące uwarunkowania proponujemy zaawansowane rozwiązanie cechujące się:
dużą niezawodnością,
prostotą obsługi i tworzenia raportów w różnych przekrojach,
otwartą architekturą budowy umożliwiającą podłączenie dodatkowych czujników,
własnym zasilaniem awaryjnym,
zwartą i trwałą obudową,
wbudowanym modemem gsm,
sygnalizacją alarmową przy pomocy wiadomości tekstowych sms lub e-mail,
możliwością współpracy z zewnętrznymi sterownikami,
przejrzystym oprogramowaniem w języku polski
Główne korzyści:
Monitoring w czasie rzeczywistym takich parametrów środowiskowych jak temperatura czy wilgotność,
Zapis monitorowanych parametrów w pamięci urządzenia lub bazie danych,
Łatwy nadzór i tworzenie raportów wynikowych,
Zgodność z wymaganiami stawianymi dla archiwów zakładowych,
Natychmiastowe powiadomienie o stanach alarmowych poprzez e-mail, sms lub telefon,
Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna alarmów,
Skrócenie czasu reakcji na krytyczne zmiany parametrów – zalanie, wzrost temperatury lub wilgotności,
Oszczędność i bezpieczeństwo zasobów
SMS Net Loger
Kontroler – charakterystyka:
8 wejść alarmowych dla czujników temperatury i wilgotności,
6 wejść analogowych - programowanie czasu pomiaru,
programowanie czasu odczytu danych,
wbudowana pamięć 4MB dla zapisu danych – do 60 dni,
definiowanie do 8 numerów alarmowych,
definiowanie treści komunikatów alarmowych,
indywidualne ustawienia progów alarmowych dla każdego czujnika,
alarm e-mailowy/telefoniczny/sms-owy,
automatyczny alarm zaniku zasilania,
wbudowany akumulator dużej pojemności - do 14 dni podtrzymania,
możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi np. klimatyzacja, syrena,
aktywacja/deaktywacja urządzenia poprzez wiadomości sms,
zwarta metalowa obudowa,
oprogramowanie konfiguracyjne,
oprogramowanie użytkowe w języku polskim
Ulotka produktu:
test

OPROGRAMOWANIE (KLIENT/SERWER):

Urządzenie NET-Loger dostarczane przez firmę B.U.K. Komplex zawiera oprogramowanie do zarządzania urządzeniami jak również do gromadzenia, prezentacji i obróbki danych pomiarowych. Po poprawnym skonfigurowaniu parametrów pracy urządzenia jak i podłączonych do niego czujników można uruchomić i skonfigurować oprogramowanie typu klient/serwer.
Serwer
Cechy oprogramowania:
 
oprogramowanie w języku polskim,
możliwe do uruchomienia na wielu systemach operacyjnych (wymagana platforma Java8),
możliwość pracy w trybie graficznym i tekstowym,
współpraca z bazą danych MySQL lub MariaDB,
możliwość automatycznego tworzenia bazy danych, tabel oraz konfiguracji – bez potrzeby ręcznej edycji,
możliwość blokady przechwytywania i zapisu danych z wybranych urządzeń w sieci,
możliwość zapisu danych do bazy oraz do pliku tekstowego (jednocześnie),
możliwość określenia portu nasłuchu.
Klient
Cechy oprogramowania:
 
oprogramowanie w języku polskim,
prosta instalacja i konfiguracja bez potrzeby ingerencji przez osoby trzecie,
panel administracyjny zabezpieczony hasłem z możliwością skonfigurowanie podstawowych parametrów wyświetlania zgromadzonych danych z bazy danych,
możliwość obsługi nieograniczonej ilości urządzeń logujących oraz nieograniczonej ilości czujników,
przedstawienie danych odbieranych i rejestrowanych „na żywo” w postaci tekstowej z informacją z jakiego urządzenia i z jakiego czujnika pochodzi dana wartość. Istnieje możliwość wybrania dowolnego urządzenia i czujnika,
przedstawienie danych odbieranych i rejestrowanych „na żywo” w postaci graficznej (np. w postaci termometru itp.) z informacją z jakiego urządzenia i z jakiego czujnika pochodzi dana wartość. Istnieje możliwość wybrania dowolnego urządzenia i czujnika,
możliwość przedstawienia na jednym ekranie jednocześnie danych z różnych logerów i różnych czujników w postaci graficznej i tekstowej,
przedstawienie danych historycznych odbieranych i rejestrowanych w postaci sortowanej tabeli z informacją z jakiego urządzenia i z jakiego czujnika pochodzi dana wartość. Istnieje możliwość wybrania dowolnego urządzenia i czujnika,
przedstawienie na jednym ekranie jednocześnie danych z różnych logerów i różnych czujników, danych historycznych odbieranych i rejestrowanych w postaci tabeli z informacją z jakiego urządzenia i z jakiego czujnika pochodzi dana wartość,
Informacja o statusie pracy serwera (włączony/wyłączony, inne),
oprogramowanie posiada funkcję dowolnego opisu urządzeń oraz czujników (max. 255 znaków),
możliwość przedstawienia danych historycznych z dowolnie określonego logera i dowolnie określonego czujnika z informacją przedstawiającą nazwę lub adres ip urządzenia, dowolnie określoną nazwę własną urządzenia, wartość pomiaru i czas pomiaru w postaci wykresu. Funkcjonalność ta umożliwia określenie konkretnego czasu do jakiego można zawęzić obszar wyszukania oraz możliwość powiększenia wykresu w wybranym przez użytkownika zakresie aby dokładnie prześledzić dany obszar poszukiwań,
oprogramowanie posiada funkcję określenia stanów alarmowych dla wybranego urządzenia i podpiętych do każdego czujnika z osobna,
oprogramowania informuje w trybie „na żywo” i trybie „historii” o zaistniałych alarmach w sposób jasny i wyróżniający się
test
Biuro Usług Komputerowych "KOMPLEX" - Piotr Żurowiec, ul. Piaskowa 4/40, 40-230 Katowice
Stronę wykonał: Jacek Strzelczyk. (c) 2015. www.komplex.info.pl, www.biuroiszkola.pl
strzałka do góry