Biuro Usług Komputerowych KOMPLEX - Piotr Żurowiec

test

OCHRONA SERWEROWNI

Przy obecnym poziomie rozwoju i stopnia skomplikowania centrów danych i serwerowni niezbędnym jest dokładne monitorowanie parametrów jej pracy. Do najgroźniejszych i najczęstszych zagrożeń fizycznych możemy zaliczyć : wahania temperatury, wilgotności, zanik zasilania oraz ingerencję osoby niepowołanej.

Proponowane przez nas rozwiązanie oparte zostało na najwyższej klasy elementach sterujących łączących niezawodną elektronikę oraz profesjonalne oprogramowanie zarządzające środowiskiem SMS Client–Server. SMS Alert Kontroler pozwala w oparciu o podstawowe urządzenie oraz dodatkowe czujniki na ciągłą kontrolę najważniejszych parametrów otoczenia oraz bieżące informowanie odpowiednich służb o przekroczonych progach alarmowych.
Uwzględniając indywidualne potrzeby Klientów oraz istniejące uwarunkowania proponujemy zaawansowane rozwiązanie cechujące się:
dużą niezawodnością,
otwartą architekturą budowy umożliwiającą podłączenie dodatkowych czujników,
własnym zasilaniem awaryjnym,
zwartą i trwałą obudową,
wbudowanym modemem gsm,
sygnalizacją alarmową przy pomocy wiadomości tekstowych sms,
możliwością współpracy z zewnętrznymi sterownikami
Główne korzyści:
Monitoring w czasie rzeczywistym takich parametrów środowiskowych jak temperatura czy wilgotność,
Zwiększenie bezpieczeństwa w serwerowni,
Szczegółowa rejestracja otwarcia/zamknięcia drzwi szafy serwerowej lub drzwi wejściowych do serwerowni,
Natychmiastowe powiadomienie o stanach alarmowych poprzez sms lub telefon,
Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna alarmów,
Skrócenie czasu reakcji na krytyczne zmiany parametrów – zanik zasilania, zalanie, wzrost temperatury,
Ograniczenie przestojów i awarii serwerów poprzez optymalizację warunków fizycznych,
Oszczędność
SMS Alerter
Kontroler – charakterystyka:
8 wejść alarmowych dla czujników temperatury, wilgotności, ruchu, zalania,
definiowanie do 8 numerów alarmowych,
definiowanie treści komunikatów alarmowych,
indywidualne ustawienia progów alarmowych dla każdego czujnika,
alarm telefoniczny/sms-owy - automatyczny alarm zaniku zasilania,
wbudowany akumulator dużej pojemności - do 14 dni podtrzymania,
możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi np. klimatyzacja, syrena,
aktywacja/deaktywacja urządzenia poprzez wiadomości sms,
zwarta metalowa obudowa,
oprogramowanie konfiguracyjne
Ulotka produktu:
test
Biuro Usług Komputerowych "KOMPLEX" - Piotr Żurowiec, ul. Piaskowa 4/40, 40-230 Katowice
Stronę wykonał: Jacek Strzelczyk. (c) 2015. www.komplex.info.pl, www.biuroiszkola.pl
strzałka do góry