Aktualne projekty

Zapraszamy do udziału w projekcie :
„Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie”
skierowanego do 200 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)

Zapraszamy w szczególności:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety ( w szczególności powracające na rynek pracy)
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia komputerowe certyfikowane egzaminem ECDL na różnych poziomach zaawansowania
 • w grupach liczących średnio 8 osób
 • zwrot kosztów dojazdu
 • dodatek szkoleniowy
 • niezbędne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek konferencyjny
 • 3 miesięczne płatne staże (50 miejsc stażowych)
 • wsparcie doradcy zawodowego
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Całkowita wartość projektu: 1 244 814,48 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. – 31.05.2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu,
Media Learning
Piłsudskiego 57 lokal 6
41- 902 Bytom

Skontaktuj sie z nami …

Zapraszamy do kontaktu

Biuro Usług Komputerowych
„KOMPLEX”
ul. Klimczoka 9/41,
40-857 Katowice
tel.: 606 181 306, fax: 32 450 81 02
e-mail: biuro@komplex.info.pl